Thông số kỹ thuật (điều kiện chuẩn)

Công suất cực đại: 395W
Điện áp tại điểm công suất đỉnh: 43.5V
Dòng điện tại công suất đỉnh: 9.72A
Cell: Type B

Thông số kỹ thuật cơ khí

Kích thước: 2.067 x 998 x 46 mm.
Trọng lượng: 23.1kg.