PHAN NGỌC ÁNH


Chức vụ: Giám đốc
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA
Địa chỉ: 2G Nguyễn Thành Ý, P.Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Di động: 090 189 8539
Email: alex@alena-energy.com
Facebook || Linkedin

ALEX PHAN


Title: Director
ALENA ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
Address: 2G Nguyen Thanh Y Street, Da Kao Ward, District 1, HCM City