Bảng tư vấn số tấm pin có thể lắp cho các dòng Inverter do Alena phân phối

Trong thời gian qua chúng tôi nhận đươc rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề tính toán, lắp đặt, thi công hệ thống điện mặt trời. Công ty Alena Energy là đại diện phân phối Growatt và Sunport tại Việt Nam. Ngoài ra, công ty cung cấp inverter lưu trữ thông minh thương hiệu BySolarPower.

Trong bài viết này, chúng tôi tư vấn số tấm pin Sunport MWT 330w mono có thể lắp cho các dòng Inverter Growatt và BySolarPower.

BSP 5S: Ppvmax= 4500W, 60v-115v, Dòng sạc max 80A, 1mppt/1s

Bảng tư vấn số tấm pin SunPort MWT 330w và Inverter

Growatt 3000-S: Ppvmax= 3900W, 70v-550v (360v), 12A, 1mppt/1s

Bảng tư vấn số tấm pin SunPort MWT 330w và Inverter

Growatt 5500MTL-S: Ppvmax=6500W, 80v-550v (360v), 15A, 2mppt/1s

Bảng tư vấn số tấm pin có thể lắp pin và Inverter

MIN TL-X 300050006000: 80v-550v (360v), 12.5A, 2mppt/1s

Bảng tư vấn số tấm pin có thể lắp pin và Inverter

Growatt 10000 TL3-S: Ppvmax=12000W, 200v-1000v (600v), 13A, 2mppt/1s

Bảng tư vấn số tấm pin có thể lắp pin và Inverter

Growatt 15000 TL3-S: Ppvmax=18000W, 200v-1000v (600v), 20A/10A, 2mppt/2+1

Bảng tư vấn số tấm pin có thể lắp pin và Inverter

Growatt TL3-S 20000, 25000: 200v-1000v (580v), 37.5A/37.5A(12.5A) , 2mppt/3s

Bảng tư vấn số tấm pin có thể lắp pin và Inverter

Growatt TL3-S 30000, 40000: 200v-1000v (580v), 38A/38A(12A) , 2mppt/4s

Bảng tư vấn số tấm pin có thể lắp pin và Inverter

MAX TL3-LV 50K, 60K, 70K, 80K: 200v-1000v (585v), 25A , 6mppt/2s

Bảng tư vấn số tấm pin có thể lắp pin và Inverter

Để lại 1 bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *