Đoàn Bích Trâm

ĐOÀN BÍCH TRÂM


Vị trí: Trưởng phòng hành chính
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA – MST 0313490024
Điện thoại: 028 39 26 26 83
Di động: 0818 278 950
Địa chỉ: 2G Nguyễn Thành Ý, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

TRAM DOAN (Ms.Tram)

Title: Administration Manager
ALENA ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD – Tax Code 0313490024
Tel: 028 39 26 26 83
Mobi: 0818 278 950
Email: tram@alena-energy.com
Address: 2G Nguyen Thanh Y Street, Da Kao Ward, District 1, HCM City.