Chi tiết 2 hệ thống điện mặt trời thương mại 1MW Growatt

Hệ 1: 14 inverter Growatt MAC 70KTL3-X

Mô hình hệ thống

Cấu hình hệ thống

Hệ 2: 12 inverter Growatt MAX 80KTL3

Mô hình hệ thống

Cấu hình hệ thống

One thought on “Chi tiết 2 hệ thống điện mặt trời thương mại 1MW Growatt

Để lại 1 bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *