CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TRẢ PHÍ DỊCH VỤ BẢO HÀNH DÀNH CHO ĐẠI LÝ

Giới thiệu

Chương trình hoàn trả phí dịch vụ bảo hành của Alena Energy được thiết kế nhằm giúp các đại lý của Alena Energy tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc xử lý các yêu cầu bảo hành.

Chương trình hoạt động như sau:

  1. Khi một khách hàng gửi yêu cầu bảo hành cho Alena Energy, Alena Energy sẽ tự động xác định xem yêu cầu bảo hành có được bảo hành hay không. Alena Energy sẽ thông báo cho đại lý gần nhất để tiến hành thực hiện việc kiểm tra, bảo hành.
  2. Nếu yêu cầu bảo hành của khách hàng được đại lý thực hiện thành công, Alena Energy sẽ thực hiện kế hoạch thanh toán phí dịch vụ bảo hành cho đơn vị đại lý.
  3. Đại lý có thể sử dụng dịch vụ này để được Alena Energy hoàn trả phí dịch vụ bảo hành cho việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị.

Lợi ích

Chương trình hoàn trả phí dịch vụ bảo hành mang lại một số lợi ích cho  đại lý, bao gồm:

  • Tiết kiệm thời gian: Đại lý không cần phải tự xử lý các yêu cầu bảo hành bằng chi phí của chính đại lý.
  • Tiết kiệm chi phí: Nhà phân phối hoặc đại lý sẽ được Alena Energy hoàn trả chi phí lao động cho việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị.
  • Nâng cao hiệu quả: Nhà phân phối hoặc đại lý có thể tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Chương trình hoàn trả phí dịch vụ bảo hành hiện đang được áp dụng tại tất cả tỉnh thành có đại lý của Alena Energy và Alena Energy dự kiến sẽ triển khai chương trình này tại tất cả các tỉnh thành khác trong thời gian tới.

Bảng phí công tác dịch vụ bảo hành

Bảng phí trả phí dịch vụ bảo hành của Alena Energy cho đại lý đối với việc kiểm tra kỹ thuật, thay thế thiết bị, vật tư được như sau:

Loại thiết bị Lần đầu tiên Lần thứ hai trở đi
Biến tần 1.000.000 VNĐ 500.000 VNĐ
Board hoặc thiết bị truyền thông 500.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Thay đổi thiết kế hoặc vị trí hệ thống 500.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Tấm pin năng lượng mặt trời 750.000 VNĐ 375.000 VNĐ
Pin lưu trữ 1.500.000 VNĐ 750.000 VNĐ
Phụ kiện pin lưu trữ 500.000 VNĐ 250.000 VNĐ

Lưu ý:

  • Chương trình hoàn trả phí dịch vụ bảo trì của Alena Energy chỉ áp dụng cho các thiết bị được bảo hành theo các điều khoản và điều kiện quy định trong chính sách bảo hành của Alena Energy và áp dụng đối với hệ thống đã được kích hoạt online trong năm đầu tiên.
  • Chính trình hoàn trả phí dịch vụ bảo trì chưa bao gồm thuế và các chi phí phát sinh khác.

Chương trình Trả phí dịch vụ bảo hành của Alena Energy là một chương trình thiết thực, mang lại nhiều lợi ích cho cả khách hàng, đại lý. Chương trình này góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hành của Alena Energy, đồng thời giúp các đại lý tiết kiệm thời gian và chi phí.