Ghi chú: Thông số kỹ thuật của Hãng có thể thay đổi, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật dữ liệu mới nhất. Quý khách có yêu cầu, vui lòng liên hệ hotro@alena-energy.com.