THÔNG TIN DỰ ÁN

AN LỘC

TÊN DỰ ÁN AN LỘC
THIẾT BỊ CHÍNH 12 Inverter Growatt MAX80K TL3-X
VỊ TRÍ LẮP ĐẶT Đức Hòa – Long An
CÔNG SUẤT 1,1 MWp
SẢN LƯỢNG 1.600 kWh/năm
GIẢM THẢI 1.150 tấn CO2/năm
TIẾT KIỆM 3,1 tỷ/năm