THÔNG TIN DỰ ÁN

An Phú

TÊN DỰ ÁN AN PHÚ
THIẾT BỊ CHÍNH 12 Inverter Growatt MAX80K TL3-X
VỊ TRÍ LẮP ĐẶT Đức Hòa – Long An
CÔNG SUẤT 1,2 MWp
SẢN LƯỢNG 1.670 kWh/năm
GIẢM THẢI 1.200 tấn CO2/năm
TIẾT KIỆM 3,2 tỷ/năm