THÔNG TIN DỰ ÁN

Chú hiển – HÒA LƯỚI BÁM TẢI

TÊN DỰ ÁN HỆ HÒA LƯỚI BÁM TẢI
THIẾT BỊ CHÍNH Inveter Growatt MOD 10K TL3-X; Pin Longi 435Wp ( 24 tấm )
VỊ TRÍ LẮP ĐẶT Quận Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
CÔNG SUẤT 10,4 kWp
SẢN LƯỢNG 10.600 kWh/năm
GIẢM THẢI 12.000 kg CO2/năm
TIẾT KIỆM 26,500,000 VNĐ/năm