THÔNG TIN DỰ ÁN

NHÀ ANH mỸ

TÊN DỰ ÁN NHÀ ANH MỸ
THIẾT BỊ CHÍNH Inverter Growatt Min 5000TL-X; Pin HT SAAE 405Wp (13 tấm)
VỊ TRÍ LẮP ĐẶT Q8 – Tp.Hồ Chí Minh
CÔNG SUẤT 5,2 kWp
SẢN LƯỢNG 4.600 kWp/năm
GIẢM THẢI 5.800 kg CO2/năm
TIẾT KIỆM 10,580,000 VNĐ/năm