Thông tin dự án

NHÀ MÁY NHỰA DUY TÂN – LONG AN

TÊN DỰ ÁN NHỰA DUY TÂN – LONG AN
THIẾT BỊ CHÍNH
VỊ TRÍ LẮP ĐẶT KCN Hải Sơn – Long An
CÔNG SUẤT 10.000 KWp
SẢN LƯỢNG 15.000.000 KWH/năm
GIẢM THẢI 10.000 tấn CO2/năm
TIẾT KIỆM 550 tỷ/25 năm