EVN hướng dẫn ký hợp đồng và thanh toán tiền điện cho ĐMTMN sau 30/6/2019

Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà
Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số EVN 3725/EVN-KD về việc hướng dẫn các Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) thực hiện ký hợp đồng mua điện và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) có thời điểm xác nhận chỉ số công tơ vào vận hành thương mại trong giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2020 như sau:

1. Xác định hệ thống ĐMTMN:

a) Hệ thống ĐMTMN là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01 MW (căn cứ trên tổng công suất các bộ inverter của hệ thống), đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống.

b) Các hệ thống điện mặt trời không đáp ứng điều kiện tại mục a nêu trên không thuộc phạm vi áp dụng văn bản này. Các TCTĐL hướng dẫn khách hàng thực hiện bổ sung thủ tục theo quy định tại Quyết định 13/2020/QĐ-TTg để xác định rõ giá mua điện, đảm bảo đủ điều kiện bán điện cho EVN.

2. Thực hiện ký hợp đồng mua điện và thanh toán tiền mua điện với chủ đầu tư các hệ thống ĐMTMN có thời điểm xác nhận chỉ số công tơ vào vận hành thương mại trong giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2020, cụ thể:

a) Thực hiện ký hợp đồng mua điện theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm.

b) Thực hiện thanh toán tiền điện với giá mua điện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg (giá mua điện được áp dụng trong 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ), cụ thể như sau:

  • Từ ngày 01/7/2019 đến 31/12/2019, giá mua điện (chưa bao gồm giá trị gia tăng) là 1.913 đồng/kWh (tương đương với 8,38 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày 31/12/2018 là 22.825 đồng/USD).
  • Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020, giá mua điện (chưa bao gồm giá trị gia tăng) là 1.940 đồng/kWh (tương đương với 8,38 UScents/kWh nhân với tỷ giá 2 trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày 31/12/2019 là 23.155 đồng/USD).
  • Kể từ năm 2021 và các năm tiếp theo, giá mua điện (chưa bao gồm giá trị gia tăng) được xác định theo từng năm bằng tiền đồng Việt Nam (tính đến hàng đơn vị đồng, không làm tròn số) tương đương với 8,38 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày cuối cùng của năm trước.

3. Đối với các hệ thống ĐMTMN vào vận hành thương mại trước ngày 01/7/2019 (đã ký kết hợp đồng mua bán điện) có thực hiện nâng công suất trong giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2020:

a) Trường hợp chủ đầu tư có thông báo và thực hiện chốt chỉ số công tơ tại thời điểm nâng công suất với TCTĐL hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền (gọi tắt là đơn vị): đơn vị và chủ đầu tư thực hiện ký bổ sung phụ lục hợp đồng mua điện theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm và thực hiện thanh toán tiền điện theo hai phần điện năng phát lên lưới tương ứng với tỷ lệ công suất lắp đặt trước và sau thời điểm nâng công suất.

b) Trường hợp chủ đầu tư không thông báo và thực hiện chốt chỉ số công tơ với đơn vị tại thời điểm nâng công suất: đơn vị phối hợp với chủ đầu tư xác định, thỏa thuận thời điểm nâng công suất để thực hiện ký bổ sung phụ lục hợp đồng mua điện và thanh toán tiền điện như điểm a nêu trên kể từ kỳ ghi chỉ số công tơ có nâng công suất. Nếu không xác định được thời điểm nâng công suất, đơn vị phối hợp với chủ đầu tư thực hiện ký bổ sung phụ lục hợp đồng mua điện và thanh toán tiền điện như điểm a nêu trên kể từ ngày 01/7/2019 trở về sau.

4. Giao Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin hiệu chỉnh công cụ tính toán tiền điện, in hợp đồng theo mẫu tại Phụ lục 1 và 2 trên chương trình CMIS, tổ chức hướng dẫn các TCTĐL thực hiện đảm bảo các tính năng quản lý theo dõi, khai thác thông tin và thanh toán tiền cho các chủ đầu tư hệ thống ĐMTMN có bán điện cho EVN.

Tải văn file gốc văn bản 3725/EVN-KD

Nguồn: EVN

 

Để lại 1 bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
https://alena-energy.com/wp-content/uploads/2024/07/phone-icon.png