Địa chỉ: Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

Di động: 0915 151501 (Mr.Lâm)