Giới thiệu 4 hệ thống điện mặt trời thương mại Growatt

Hệ 1: 300KW, inverter Growatt MAC 60KTL3-X LV

Hệ 300KW, inverter Growatt MAC 60KTL3-X LV

Mô hình hệ thống

Mô hình hệ thống

Cấu hình hệ thống

Hệ 2: 300KW, inverter Growatt MAX 80KTL3 LV

Hệ 300KW, inverter Growatt MAX 80KTL3 LV

Mô hình hệ thống

Hệ 300KW, inverter Growatt MAX 80KTL3 LV

Cấu hình hệ thống

Hệ 300KW, inverter Growatt MAX 80KTL3 LV

Hệ 3: 1.6MW, inverter Growatt MAC 70KTL3-X LV

Hệ 1.6MW, inverter Growatt MAC 70KTL3-X LV

Mô hình hệ thống

Hệ 1.6MW, inverter Growatt MAC 70KTL3-X LV

Cấu hình hệ thống

Hệ 1.6MW, inverter Growatt MAC 70KTL3-X LV

Hệ 4: 1.6MW, inverter Growatt MAX 80KTL3 LV

Hệ 1.6MW, inverter Growatt MAX 80KTL3 LV

 

Mô hình hệ thống

Hệ 1.6MW, inverter Growatt MAX 80KTL3 LV

Cấu hình hệ thống

Hệ 1.6MW, inverter Growatt MAX 80KTL3 LV

 

Để lại 1 bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *