Giới thiệu hệ thống OSS Growatt

OSS (Online Smart Service) là dịch vụ hỗ trợ trực tuyến dành cho Người lắp đặt (Installer) và Nhà phân phối (Distributor)

Dịch vụ hoạt động liên tục 24/7: Kiểm tra trạng thái của hơn 450.000 inverter Growatt kết nối với máy chủ trên toàn thế giới, báo cáo về Bộ phận hỗ trợ kỹ Growatt hoặc khách hàng để tiến hành hỗ trợ dịch vụ từ xa.

Giới thiệu hệ thống OSS Growatt

Nền tảng: Mạng Internet, thiết bị ShineWifi-S, ShineLink, ShineMaster

Chức năng: Chuẩn đoán và cảnh báo thông minh, bảo trì từ xa, tạo và quản lý tài khoản người dùng.

Có 3 loại tài khoản được phân cấp như sau: Tài khoản Nhà phân phối (Distributor), Người lắp đặt (Installer) và khách hàng (End-user)

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng hệ thống OSS GROWATT: tải về

1. Tài khoản Nhà phân phối (Distributor)

Tài khoản Nhà phân phối có quyền thêm: Tài khoản (account)/ Trạm năng lượng (plant)/ Bộ ghi dữ liệu (datalogger) vào ShineServer

2. Tài khoản người lắp đặt (Installer account)

Tài khoản người lắp đặt (Installer account) có quyền quản lý tất cả các thiết bị trực tuyến đã cài đặt, tạo tài khoản khách hàng, trạm năng lượng (plant) và quản lý tất cả các thiết bị như Inverter, bộ giám sát, v.v.

Khi khách hàng (End-user) thông báo lỗi inverter, Người cài đặt (Installer) có thể kiểm tra lỗi inverter thông qua hệ thống OSS

Khi khách hàng quên mật khẩu, Người cài đặt (Installer) có thể giúp đặt lại mật khẩu khách hàng thông qua OSS

Tài khoản người cài đặt có thể kiểm tra tất cả các thiết bị, trạm năng lượng, tài khoản máy chủ và cũng có thể thực hiện cài đặt tham số, cập nhật FW từ xa.

3. Tài khoản khách hàng (End-user)

Khách hàng có thể giám sát tình trạng hoạt động của inverter thông qua Shinephone app hoặc webapp: https://server.growatt.com

One thought on “Giới thiệu hệ thống OSS Growatt

  1. Pingback: Dịch vụ trực tuyến thông minh của Growatt - Info Alena

Để lại 1 bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *