Hướng dẫn điều chỉnh thông số Growatt MAX80 theo yêu cầu EVN

Hướng dẫn điều chỉnh thông số Growatt MAX80 theo yêu cầu EVN

Bước 1 : Đăng nhập vào hệ thống
Bước 2 : Vào Inverter Setting

Hướng dẫn điều chỉnh thông số Growatt MAX80 theo yêu cầu EVN

Bước 3 : Phía cuối bảng, nhập mật khẩu (năm/tháng/ngày của hiện tại)
sau đó nhấn vào Advanced Set
VD:20211118

Hướng dẫn điều chỉnh thông số Growatt MAX80 theo yêu cầu EVN

Bước 4: Để đọc giá trị, nhập Register(xem ở các slide sau)
1,2. Giá trị sẽ được hiển thị một choỗi các kết quả từ số bắt đầu đến số kết thúc,nên đọc tối đa 4 giá trị một lúc
3. Nhấn Advanced Read để xuất giá trị

Hướng dẫn điều chỉnh thông số Growatt MAX80 theo yêu cầu EVN

Để thay đổi giá trị Register,làm theo các bước trên hình vẽ

  1. Nhập Register cần thay đổi
  2. Nhập giá trị
  3. Kết thúc lệnh

 

Hướng dẫn điều chỉnh thông số Growatt MAX80 theo yêu cầu EVN

Hệ thống thông báo Successful thì việc thay đổi giá trị đã được cập nhật

Hướng dẫn điều chỉnh thông số Growatt MAX80 theo yêu cầu EVN

5.1: Yêu cầu về thời gian bám lưới theo tần số

Yêu cầu về thời gian bám lưới theo tần số

Yêu cầu về thời gian bám lưới theo tần số

5.2 Yêu cầu đáp ứng công suất tác dụng theo tần số

Yêu cầu đáp ứng công suất tác dụng theo tần số

5.3 Yêu cầu về chế độ điều khiển và phát công suất phản kháng

Căn cứ theo các quy định hiện hành, cũng như nghiên cứu về Grid Code các nước trên thế giới. Để hạn chế dao động điện áp trên lưới, xe xét cài đặt chế độ điều khiển và phát công suất phản kháng của inverter của ĐMTMN như sau:

  • (i): Kích hoạt chế độ điều khiển theo hệ số công suất cosphi (Power Fator Control)
  • (ii) Giá trị hệ số công suất cosphi được cài đặt sẽ do cấp điều độ phân phối quyết định duewaj trên phân tích đặc điểm điện áp lưới điện phân phối khu vực ĐMTAM, nhằm đảm bảo yêu cầu vận hành lưới điện khu vực.

Yêu cầu về chế độ điều khiển và phát công suất phản kháng

5.4 Yêu cầu về thời gian bám lưới của điện áp

Yêu cầu về thời gian bám lưới của điện áp
5.5 Chế độ làm việc của Inverter khi xảy ra sự cố

Chế độ làm việc của Inverter khi xảy ra sự cố

5.6 Chế độ tự động Restart của Inverter

Chế độ tự động Restart của Inverter
Chế độ tự động Restart của Inverter

Phụ lục cài đặt MAX80 cho hệ thống trên 500kWp

Phụ lục cài đặt MAX80 cho hệ thống trên 500kWp
Phụ lục cài đặt MAX80 cho hệ thống trên 500kWp

– – – – – – – – – – – – – – – –
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA
Địa chỉ: 2G Nguyễn Thành Ý, P.Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: 028 39 26 26 83
Email: hotro@alena-energy.com
Tải về file hướng dẫn: tại đây, tải file Firmware MAX 80: tại đây
– – – – – – – – – – – – – – – –

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Trường dấu * là bắt buộc nhập