Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

I. Các hệ áp mái

a) Hệ áp mái tôn

• Vị trí vật tư

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

• Lắp ráp nhanh

Bước 1: lắp ráp, cố định bát sóng tôn

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bước 2: lắp ráp unistrut và nối unistrut

– Lắp các thanh unistrut lên bát sóng tôn, sử dụng bu long, tán và lon đền để cố định.

Lắp các unistrut dạng ngắn

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

– Các thanh unistrut ngắn được sử dụng để đỡ 2 đầu cạnh tấm pin. (hình 1.3 và 1.4)
– Với phương pháp lắp đặt các thanh unistrut dạng ngắn này phù hợp cho các dạng mặt bằng mái tôn không có khoảng không gian rộng rãi để bố trí pin thành các dãy, các vị trí pin NLMT có thể để xa nhau. (hình 1.5)

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Lắp các unistrut dạng dài.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

– Các thanh unistrut dài được cố định với bát sóng tôn tạo thành 2 dãy unistrut để đỡ các tấm pin NLMT.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

– Với phương pháp lắp đặt các thanh unistrut dạng dài này phù hợp cho các dạng mặt bằng mái tôn có nhiều không gian rộng rãi để bố trí pin thành các dãy, các vị trí pin NLMT có thể để gần nhau. (hình 1.8)
– Sử dụng nối unistrut để kết nối các thanh unistrut lại với nhau.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bước 3: lắp ráp các tấm pin NLMT.
– Lắp ráp các tấm pin NLMT lên thanh unistrut.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

– Sử dụng bộ kẹp pin bìa và bộ kẹp pin giữa để cố định pin. (hình 1.11)

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bước 4: kết thúc quá trình lắp đặt.

b) Hệ mái tôn Cliplock.

• Vị trí vật tư

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

• Lắp ráp nhanh.

Bước 1: lắp ráp kẹp cliplock.

– Sử dụng 2 kẹp cliplock kẹp sóng tôn cliplock lại với nhau, sử dụng bu long, tán và lon đền để cố định. (hình 1.13)

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bước 2: lắp ráp unistrut và nối unistrut.

– Lắp các thanh unistrut lên kẹp cliplock, sử dụng bu long, tán và lon đền để cố định.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

– Các thanh unistrut dài được cố định với kẹp cliplock tạo thành 2 dãy unistrut để đỡ các tấm pin NLMT.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

– Sử dụng nối unistrut để kết nối các thanh unistrut lại với nhau.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bước 3: lắp ráp các tấm pin NLMT.

– Lắp ráp các tấm pin NLMT lên thanh unistrut.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

– Sử dụng bộ kẹp pin bìa và bộ kẹp pin giữa để cố định pin.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bước 4: kết thúc quá trình lắp đặt.

c) Hệ áp mái tôn Fibro.

• Vị trí vật tư.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

• Lắp ráp nhanh.

Bước 1: khoan tôn fibro gắn móc ty ren.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bước 2: lắp ráp unistrut với móc ty ren.

– Sử dụng bu long, tán và long đền để cố định.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

– Các thanh unistrut dài được cố định với móc ty ren tạo thành 2 dãy unistrut để đỡ các tấm pin NLMT.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

– Sử dụng nối unistrut để kết nối các thanh unistrut lại với nhau.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bước 3: lắp ráp các tấm pin NLMT.

– Lắp ráp các tấm pin NLMT lên thanh unistrut.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

– Sử dụng bộ kẹp pin bìa và bộ kẹp pin giữa để cố định pin.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bước 4: kết thúc quá trình lắp đặt.

d) Hệ áp mái ngói.

• Vị trí vật tư.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

• Lắp ráp nhanh.

Bước 1: lắp ráp bát mái ngói: Mở tấm ngói, Cố định bát mái ngói.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời
Lắp tấm ngói vào vị trí cũ.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bước 2: lắp unistrut và nối unistrut.

– Lắp các thanh unistrut dài lên bát mái ngói, sử dụng bu long, tán và lon đền để cố định.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bước 3: lắp ráp các tấm pin NLMT.

– Lắp ráp các tấm pin NLMT lên thanh unistrut.

– Sử dụng nối unistrut để kết nối các thanh unistrut lại với nhau.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

– Sử dụng nối unistrut để kết nối các thanh unistrut lại với nhau.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bước 4: kết thúc quá trình lắp ráp.

II. Các hệ khung dân dụng.

a) Các hệ khung dưới 1.7m sử dụng thanh unistrut

– Dưới đây là một số mẫu khung sử dụng thanh U đa năng unistrut để làm giàn khung đỡ các pin năng lượng mặt trời do một số đơn vị thiết kế và sản xuất cung cấp cho các đơn vị thi công.
– Ưu điểm của các hệ giàn khung unistrut này là dễ dàng thi công, vận chuyển, phụ kiện sản xuất đa dạng đáp ứng tốt cho các loại mặt bằng, địa hình thi công, môi trường làm việc của sản phẩm, rút ngắn được thời gian, nhân công, biện pháp thi công dễ dàng.

Mẫu 1:

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Mẫu 2:

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Mẫu 3:

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Mẫu 4:

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

b) Hệ khung kín nước cho các mái.

– Trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp các phụ kiện kín nước cho các hệ giàn khung solar.

– Các phụ kiện kín nước được sử dụng cho các hệ giàn khung giúp mái pin năng lượng mặt trời kín nước.

Bát kín nước cho xà gồ.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

– Kẹp kín nước cho xà gồ khi được lắp ráp vào sẽ kẹp chặt khung tấm pin NLMT với xà gồ không làm tăng khoảng hở như các loại kẹp pin nhôm thông thường. (hình 2.17)

– Sử dụng loại kẹp kín nước này các tấm pin NLMT được đặt sát nhau, có thể bơm silicon hoặc dùng ron cao su để tăng độ kín nước cho mái pin.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bát kẹp kín nước bắn vào xà gồ.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

– Kẹp kín nước bắn vào xà gồ khi được lắp ráp vào sẽ bắt chặt khung tấm pin NLMT với xà gồ không làm tăng khoảng hở như các loại kẹp pin nhôm thông thường. (hình 2.20)

– Sử dụng loại kẹp kín nước này các tấm pin NLMT được đặt sát nhau, có thể bơm silicon hoặc dùng ron cao su để tăng độ kín nước cho mái pin.

– Ngoài ra, kẹp kín nước bắn vào xà gồ còn có thể sử dụng cho kẹp pin nhôm thông thường như điều này làm hạn chế kín nước cho mái pin.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

III. Các hệ giàn khung công nghiệp.

– Các hệ giàn khung công nghiệp cho các dự án solar công suất lớn.

– Các thiết kế đã được thực nghiệm và cho ra sản xuất với các hệ giàn khung phụ vụ cho những công trình lớn.

a) Hệ khung cọc khoan.

– Ưu điểm hệ khung cọc khoan: việc thi công dễ dàng, thời gian thi công nhanh, có thể thu hồi vật tư khi không sử dụng.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

b) Hệ khung cọc bê tông.

– Ưu điểm hệ khung cọc bê tông: các tấm pin được để cao so với mặt đất, tiết kiệm được nhiều diện tích đất phía dưới các tấm pin, có thể sử dụng ở những địa hình ngập nước, muối mặn.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

c) Hệ khung mái nhà xưởng.

– Ưu điểm hệ khung mái nhà xưởng: được thiết kế 2 mái tạo độ dốc, kín nước, diện tích dưới mái pin có thể được dùng làm nơi sản xuất, do được cung cấp điện tại chỗ nhờ hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

 

– Ngoài ra, một số đơn vị lắp đặt còn thiết kế, sản xuất các hệ khung áp mái nhà xưởng công nghiệp cho các dự án lớn mà vẫn đảm bảo góc pin, hướng pin mặt trời thông qua các khung unistrut.Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

– Ngoài ra, một số đơn vị lắp đặt còn thiết kế, sản xuất các hệ khung áp mái nhà xưởng công nghiệp cho các dự án lớn mà vẫn đảm bảo góc pin, hướng pin mặt trời thông qua các khung unistrut.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

d) Hệ khung trên mặt nước.

– Ưu điểm hệ khung trên mặt nước: hệ khung được thiết kế nổi trên mặt nước, hệ giàn khung trên mặt nước được thiết kế cao đủ cho ánh sáng chiếu xuống mặt nước đảm bảo cho sự phát triển thủy sinh vật dưới lòng nước.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

e) Hệ giàn khung nông nghiệp.

– Ưu điểm của hệ giàn khung nông nghiệp: tiết kiệm được diện tích đất phía dưới tấm pin cho hoạt động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hệ giàn khung được thiết kế như một nhà kính trồng trọt, đáp ứng đủ ánh sáng, độ ẩm.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

f) Hệ khung nhà xe.

– Ưu điểm của hệ khung nhà xe: được thiết kế thành nhà để xe kín nước, sử dụng hết phần diện tích đất phía dưới mái pin.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

IV. Thông tin liên hệ.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

Địa chỉ: 167-169 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: +84 (28) 39 26 26 83
Fax: +84 (28) 39 26 26 82
Email: sales@alena-energy.com

Phòng kinh doanh:
ĐT: 0962031200 (A.Linh)
Email: linh@alena-energy.com

Phòng dịch vụ và kỹ thuật:
+ Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành:
ĐT: 0392647044 (A.Tình)
Email: gin.bui@alena-energy.com
+ Hỗ trợ giải pháp và sản phẩm:
ĐT: 0933210922 (A.Phát)
Email: peter@alena-energy.com

Tải về file PDF tại đây

 

 

Để lại 1 bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *