Alena Energy là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng (EMS) và giám sát điều khiển tự động (SCADA) cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Các giải pháp của Alena Energy được thiết kế để giúp các doanh nghiệp giám sát, phân tích và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

Lĩnh vực EMS Scada của Alena Energy bao gồm các sản phẩm và dịch vụ sau:

  • Hệ thống quản lý năng lượng (EMS): Hệ thống EMS của Alena Energy giúp các doanh nghiệp giám sát tiêu thụ năng lượng, phân tích dữ liệu năng lượng và đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Hệ thống EMS của Alena Energy có thể tích hợp với nhiều loại thiết bị đo lường năng lượng khác nhau, bao gồm đồng hồ đo điện, đồng hồ đo nước, đồng hồ đo nhiệt độ,…
  • Hệ thống giám sát điều khiển tự động (SCADA): Hệ thống SCADA của Alena Energy giúp các doanh nghiệp giám sát và điều khiển các thiết bị điện từ xa. Hệ thống SCADA của Alena Energy có thể được sử dụng để giám sát các thiết bị điện trong nhà máy, tòa nhà,…

Các giải pháp của Alena Energy đã được triển khai thành công tại nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ,… Các giải pháp của Alena Energy đã giúp các doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Chúng tôi hướng đến các lợi ích cho doanh nghiệp thông qua việc sử dụng hệ thống EMS Scada:

  • Giám sát năng lượng thời gian thực: Hệ thống EMS Scada của Alena Energy cung cấp khả năng giám sát tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực. Điều này giúp các doanh nghiệp dễ dàng phát hiện các vấn đề về tiêu thụ năng lượng và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.
  • Phân tích dữ liệu năng lượng: Hệ thống EMS Scada của Alena Energy cung cấp khả năng phân tích dữ liệu năng lượng. Điều này giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu năng lượng của mình và đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả.
  • Tiết kiệm năng lượng: Hệ thống EMS Scada của Alena Energy có thể giúp các doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng từ 10% đến 30%.

Với những lợi ích trên, hệ thống EMS Scada của Alena Energy là một giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm cách để tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Phần mềm quản lý năng lượng nâng cao Energy AnalytiX®

Phần mềm quản lý năng lượng nâng cao Energy AnalytiX® là một hệ thống giám sát, phân tích và quản lý năng lượng, cung cấp khả năng trực quan hóa phong phú và thời gian thực, cung cấp kết nối dữ liệu và tích hợp dữ liệu mở và phổ biến đến nhiều hệ thống BMS, SCADA, ERP và điều khiển. Người quản lý bất kỳ tòa nhà hoặc nhà máy nào cũng có thể sử dụng giải pháp phần mềm năng lượng thông minh này, có tính trực quan cao trong việc cấu hình, tùy biến và vận hành. Energy AnalytiX bao gồm các tính toán, phân tích, bộ lưu trữ dữ liệu, báo cáo và trực quan hóa cần thiết để có những hành động quyết đoán nhằm giảm và quản lý chi phí và lượng tiêu thụ năng lượng.

  • Cấu hình trực quan: Energy AnalytiX sử dụng các khả năng cấu hình trên web, bao gồm điều hướng tài sản cung cấp cách thiết lập và cấu hình trực quan đến bất kỳ mức tổng hợp nào. Người dùng có thể xem xét chi tiết các nguồn gây ra hiệu quả năng lượng thấp và xác định các đối tượng tiêu thụ nghi ngờ. Các đối tượng tiêu thụ có thể được so sánh chéo dễ dàng trong cùng các chỉ số bằng cách sử dụng các tính toán tổng hợp.
  • Xử lý dữ liệu thời gian thực: Energy AnalytiX kết nối, phân tích, ghi nhật ký và trực quan hóa thông tin một cách trực quan và dễ tiếp cận. Tổng quan về tóm tắt trang web cung cấp thông tin tức thời về lượng tiêu thụ năng lượng, tài chính và tác động môi trường.