MỸ HUYỀN


Marketing ESG
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA – MST 0313490024
Điện thoại: 028 39 26 26 83
Di động: 0903 874 318
Địa chỉ: 2G Nguyễn Thành Ý, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

HUYEN NGUYEN (Ms.Hazel)

Marketing ESG
ALENA ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD – Tax Code 0313490024
Tel: 028 39 26 26 83
Mobile: 0903 874 318
Email: hazel@alena-energy.com
Address: 2G Nguyen Thanh Y Street, Da Kao Ward, District 1, HCM City.