NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG DÒNG GROWATT AC COUPLING (SPA)

Tổng quan

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG DÒNG GROWATT AC COUPLING (SPA)

AC Coupling (SPA) là dòng inverter lưu trữ, có thể hoạt động với điện lưới AC và DC từ bộ lưu trữ. Khi được sử dụng kết hợp với inverter hòa lưới, hệ thống sẽ trở thành hệ thống NLMT có lưu trữ, tương đương với hệ NLMT hybrid sử dụng SPH.

Do đó SPA có thể được dùng cho các công trình đã lắp đặt hệ solar hòa lưới, để thêm khả năng lưu trữ, mà không cần phải tháo bỏ inverter hòa lưới

Sơ đồ lắp đặt

Sơ đồ hioatj động SPA

Hệ thống bao gồm 2 CT đo dòng:

 • CT1: lắp ngay đầu vào điện lưới, để đo phần điện năng lưới vào/ra của hệ thống
 • CT2: lắp ngay đầu AC của inverter hòa lưới, để đo phần điện NLMT tạo ra từ inverter hòa lưới

Bằng cách sử dụng 2 CT đo dòng, SPA có khả năng nhận biết điện NLMT tạo ra, và điện lưới vào/ra của hệ thống. Từ đó SPA sẽ điều phối việc sạc/ xả của bộ lưu trữ tùy theo nhu cầu được cài đặt trong từng chế độ hoạt động khác nhau.

Cách thức hoạt động

Có 3 chế độ ưu tiên chính:

 • Load first
 • Grid first
 • Battery first

1/ Load first (ưu tiên phụ tải)

Mặc định, inverter sẽ hoạt động ở chế độ Load first. Ở chế độ này, NLMT và bộ lưu trữ sẽ ưu được ưu tiên cho tải trước. Nếu NLMT lớn hơn phụ tải, phần dư sẽ được sạc vô bộ lưu trữ. Nếu NLMT nhỏ hơn phụ tải, bộ lưu trữ sẽ xả ra để bù vô phần thiếu hụt.

Khi dung lượng bộ lưu trữ đến mức thiết lập trong phần “Discharge Stopped SOC”, bộ lưu trữ sẽ dừng xả.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG DÒNG GROWATT AC COUPLING (SPA)

1 chức năng phụ của Load-first, ta có thể chọn Load first – No discharge theo giờ như hình bên dưới

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG DÒNG GROWATT AC COUPLING (SPA)

Khi ở chế độ này, bộ lưu trữ sẽ chỉ được sạc chứ ko xả ra. Khi NLMT lớn hơn tải, phần dư sẽ được sạc cho bộ lưu trữ. Khi NLMT nhỏ hơn tải, điện lưới sẽ bù đắp phần thiếu hụt.

2/ Grid first (ưu tiên hòa lưới)

Chế độ này chỉ hoạt động khi được cài đặt theo giờ

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG DÒNG GROWATT AC COUPLING (SPA)

Ở chế độ này, NLMT và bộ lưu trữ sẽ ưu được ưu tiên hòa vào lưới, bất kể phụ tải lớn hay nhỏ. Chế độ này thường được sử dụng ở nhưng khung giờ cao điểm, khi mà giá mua điện lưới cao, để giảm tới mức tối thiểu việc mua điện từ lưới điện.
Ta cũng có thể cài đặt chế độ xả cho bộ lưu trữ

 • Discharge power rate: phần trăm xả tối đa.
  Ví dụ: SPA3000: 100% sẽ xả 3kw, 50% xả 1.5kw, 20% xả 0.6kw
 • Discharge Stopped SOC: dừng việc xả khi dung lượng lưu trữ còn lại tại mức này

3/ Batt first (ưu tiên nạp bộ lưu trữ)

Chế độ này chỉ hoạt động khi được cài đặt theo giờ

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG DÒNG GROWATT AC COUPLING (SPA)

Ở chế độ này, NLMT và điện lưới sẽ ưu tiên để nạp vào bộ lưu trữ

Chế độ này thường được sử dụng ở nhưng khung giờ thấp điểm, khi mà giá mua điện lưới thấp, để tranh thủ nạp đầy bộ lưu trữ sử dụng cho các khung giờ giá cao hơn.

Ta cũng có thể cài đặt chế độ nạp cho bộ lưu trữ

 • Charge power rate: phần trăm nạp tối đa.
  Ví dụ: SPA3000: 100% sẽ nạp 3kw, 50% nạp 1.5kw, 20% nạp 0.6kw
 • Charge Stopped SOC: dừng việc nạp khi dung lượng lưu trữ đạt tới mức này

– – – – – – – – – – – – – – – –
Tài liệu được viết bởi Nhóm dịch vụ và kỹ thuật:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA
Địa chỉ: 2G Nguyễn Thành Ý, P.Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: 028 39 26 26 83
Email: hotro@alena-energy.com
– – – – – – – – – – – – – – – –

Để lại 1 bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *