PHẠM HOÀNG ANH


Chức vụ: Trưởng phòng dịch vụ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA
Điện thoại: 028 39 26 26 83
Di động: 0976 881 806
Địa chỉ: 2G Nguyễn Thành Ý, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

ANH PHAM (Mr.Adam)

Title: SERVICE MANAGER
ALENA ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
Tel: 028 39 26 26 83
Mobi: 0976 881 806
Email: adam@alena-energy.com
Address: 2G Nguyen Thanh Y Street, Da Kao Ward, District 1, HCM City.