Showing all 8 results

Phụ kiện Growatt

Sale!

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM-E 100KWp

5,575,000 4,460,000
So sánh
Sale!

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM-E 1MW

25,256,000 20,205,000
So sánh
Sale!

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM-E 2MW

31,570,000 25,256,000
So sánh
Sale!

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM-E 300KWp

18,203,000 14,563,000
So sánh
Sale!

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM-E 50KWp

3,911,000 3,129,000
So sánh
Sale!

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM-E 600KWp

21,545,000 17,236,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Thiết bị bám tải 1 pha Growatt – SPM

1,409,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Thiết bị bám tải 3 pha Growatt – TPM

3,198,000
So sánh