Showing all 8 results

Dành cho áp mái thương mại

Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt 15000TL3-S

24,500,000 21,560,000
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt MID 15KTL3-X

27,200,000 23,936,000
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 20KW – Growatt MID 20KTL3-X

29,700,000 26,136,000
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 25KW – Growatt MID 25KTL3-X

34,700,000 30,536,000
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt 30000TL3-SE

45,300,000 39,864,000
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt MID 30KTL3-X

45,300,000 39,864,000
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 40KW – Growatt 40000TL3-NS

52,700,000 46,376,000
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 40KW – Growatt MID 40KTL3-X

52,700,000 46,376,000