Showing all 8 results

Dành cho áp mái thương mại

Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt 15000TL3-S

26,034,000 18,059,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt MID 15KTL3-X

30,670,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 20KW – Growatt MID 20KTL3-X

33,490,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 25KW – Growatt MID 25KTL3-X

39,140,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt 30000TL3-SE

50,393,000 33,838,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt MID 30KTL3-X

53,420,000 33,517,688
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 40KW – Growatt 40000TL3-NS

55,988,000 38,922,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 40KW – Growatt MID 40KTL3-X

59,350,000 38,982,000
So sánh