Showing all 9 results

Dành cho áp mái thương mại

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt 15000TL3-S

27,600,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt MID 15KTL3-X

32,817,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 20KW – Growatt MID 20KTL3-X

35,834,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 25KW – Growatt 25000TL3-S

39,140,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 25KW – Growatt MID 25KTL3-X

39,140,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt 30000TL3-SE

53,420,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt MID 30KTL3-X

53,420,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 40KW – Growatt 40000TL3-NS

55,988,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 40KW – Growatt MID 40KTL3-X

59,350,000
So sánh