Showing all 8 results

Dành cho áp mái thương mại

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt 15000TL3-S

26,034,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt MID 15KTL3-X

28,927,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 20KW – Growatt MID 20KTL3-X

31,591,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 25KW – Growatt MID 25KTL3-X

36,919,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt 30000TL3-SE

50,393,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt MID 30KTL3-X

50,393,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 40KW – Growatt 40000TL3-NS

55,988,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 40KW – Growatt MID 40KTL3-X

55,988,000
So sánh