Bát bắt tôn chữ L

Bộ 2 miếng chữ L + 2 bulon/ecu M8 L25 + 1 vít tôn D6L100
Zam K27 dày 3mm
Chưa kể bulon, ecu
Khối lượng: 0.3(kg)/cái

So sánh
Mã sản phẩm: Bát bắt tôn chữ L Categories: ,