BSP ESS – GIẢI PHÁP NGUỒN ĐIỆN

Cung cấp dịch vụ ESS chuyên nghiệp với các giải pháp nguồn điện lưu trữ và điện sạch với ứng dụng pin lithium, điện mặt trời, điện gió với nhiều dòng sản phẩm và công suất khác nhau được ứng dụng rộng rải trong nhiều lĩnh vực