Pin Litthium SU.PER.BAT 460V 100A

  • Model: AE460100F-TI40A
  • Điện áp danh định: 460.8V
  • Dung lượng danh định: 100Ah
  • Dòng sạc cực đại: 150A
  • Dòng xả cực đại: 400A
  • Kích thước: W:600*3±2mm x D:850±2mm x H:2000±2mm
  • Trọng lượng: khoảng 800kg
  • Pin Litthium SU.PER.BAT 460V 100A là sản phẩm thương hiệu công ty Alena Energy
So sánh
Mã sản phẩm: TB460100F-TI40A Danh mục: