Pin mặt trời JinKO Cheetah HC 72M 390-410W

Pin mặt trời JinKO Cheetah, công nghệ Mono PERC, Half-cut, 72 cell, công suất: 390-410W

So sánh