SMA Data Manager M

SMA Data Manager M kết hợp với Sunny Portal kiểu mới được cung cấp bởi ennexOS tối ưu hóa sự liên lạc, giám sát và kiểm soát các hệ thống PV. Kết nối lên đến 25 thiết bị, tốc độ 100 Mbit/s

Mã sản phẩm: sma-data-manager-m Categories: ,