UPS Sinexcel 30 công suất 30KVA

  • Model: UPS Sinexcel 30
  • Số mô-đun: 1
  • Công suất: 30kVA
  • Điện áp định danh: 380Vac
  • Hiệu suất ở chế độ Super Eco >99%
  • Thời gian chuyển mạch: Chế độ online đáp ứng liên tục; Chế độ bypass thời gian chuyển mạch 2ms
    Cấp bảo vệ: IP20
So sánh
Mã sản phẩm: UPS Sinexcel 30 Categories: , ,