UPS Sinexcel 60 công suất 60KVA

  • Model: UPS Sinexcel 60
  • Số mô-đun: 2
  • Công suất: 60kVA
  • Điện áp định danh: 400Vac
  • Hiệu suất ở chế độ Super Eco >99%
  • Thời gian chuyển mạch: Chế độ online đáp ứng liên tục; Chế độ bypass thời gian chuyển mạch 2ms
    Cấp bảo vệ: IP20
So sánh
Mã sản phẩm: UPS Sinexcel 30-1 Categories: , ,