Quản lý tài nguyên năng lượng tái tạo Việt Nam 2020

Hội thảo “Quản lý tài nguyên năng lượng tái tạo Việt Nam 2020” sẽ diễn ra tại khách sạn Windsor Plaza, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 26-27 tháng 3 năm 2020.

Renewables Asset Management Vietnam 2020

Thị trường pin năng lượng mặt trời Việt Nam tăng vọt từ công suất phát điện dưới 10 MW vào tháng 6 năm 2018 lên hơn 4 GW, tăng hơn 400 lần. Thị trường cũng đang nắm giữ nhiều cơ hội hơn bao giờ hết cho năng lượng điện gió và lưu trữ. Tận dụng tối đa sự gia tăng nhu cầu và phát triển trong thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam, các doanh nghiệp phải có thông tin và kế hoạch kinh doanh phù hợp với sự thay đổi: sự thay đổi chi phí và cách cách thức điều hành sẽ ảnh hưởng đến lợi luận của các dự án điện mặt trời cũng như năng lượng gió. 50+ C-Suite và các quản lý cao cấp sẽ thảo luận về những phát triển thị trường mới nhất, O & M, quản lý tài sản, đầu tư, vận hành nhà máy, lưu trữ năng lượng và cải tiến công nghệ, Hội thảo “Quản lý tài nguyên năng lượng tái tạo Việt Nam 2020” sẽ cung cấp cho bạn kiến thức, kinh nghiệm về quản lý, tối ưu hóa giá trị tài nguyên năng lượng tái tạo, quản lý và vận hành (O & M) các dự án năng lượng tái tại Việt Nam.

Nội dung chính hội thảo:

  • Khai thác toàn bộ tiềm năng 12GW điện mặt trời và 6GW điện gió.
  • Phân tích tiềm năng năng lượng tái tạo quốc gia 5.09GW – Tình trạng hiện tại và doanh thu.
  • Câu chuyện thành công toàn cầu trong quản lý tài nguyên năng lượng tái tạo.
  • Hiệp hội các tổ chức tín dụng sẵn sàng tài trợ Dự án miễn phí.
  • Các tiêu chuẩn tinh giản – Được xây dựng tại Việt Nam, Áp dụng cho ASEAN.

Để lại 1 bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *