Sản phẩm bán chạy

Sale!
12,941,000 10,353,000
So sánh
Sale!
19,031,000 15,225,000
So sánh
Sale!
85,637,000 68,510,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 20KW – Growatt MID 20KTL3-X

31,591,000 25,273,000
So sánh
Sale!
13,816,000 11,053,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt 15000TL3-S

26,034,000 20,828,000
So sánh
Sale!
18,656,000 13,700,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 25KW – Growatt MID 25KTL3-X

36,919,000 29,536,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt MID 30KTL3-X

50,393,000 40,315,000
So sánh
Sale!
23,460,000 21,114,000
So sánh
Sale!
62,800,000 50,240,000
So sánh
Sale!
39,300,000 29,980,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt 30000TL3-SE

50,393,000 40,315,000
So sánh
Sale!
38,584,000 27,000,000
So sánh
Sale!
19,800,000 15,140,000
So sánh

Huayu

HY-600-Pro

4,300,000
So sánh

Giải pháp giám sát

ShineMaster

10,000,000
So sánh
Sale!
17,649,000 12,355,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 40KW – Growatt 40000TL3-NS

55,988,000 44,791,000
So sánh
Sale!
97,747,000 78,198,000
So sánh
Sale!
32,859,000 29,573,100
So sánh
Sale!
10,752,000 7,527,000
So sánh
Sale!
44,400,000 33,870,000
So sánh