Sản phẩm bán chạy

Sale!

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Nguồn điện di động Alena P500 500Wh

10,870,000 9,816,000
So sánh
Sale!

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Nguồn điện di động Alena F300 300Wh

8,670,000 7,905,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 20KW – Growatt MID 20KTL3-X

33,490,000
So sánh
7,000,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt 15000TL3-S

27,600,000 18,233,000
So sánh
Sale!
41,660,000 29,922,000
So sánh
30,020,000
So sánh
20,300,000
So sánh
29,640,000
So sánh
Sale!
66,570,000 44,076,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Thiết bị bám tải 1 pha Growatt – SPM

1,500,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt MID 30KTL3-X

53,420,000 33,840,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 25KW – Growatt MID 25KTL3-X

39,140,000 25,902,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Thiết bị bám tải 3 pha Growatt – TPM

3,390,000
So sánh
Sale!
20,990,000 17,513,000
So sánh
18,620,000
So sánh
Sale!
65,490,000 51,930,000
So sánh
11,830,000
So sánh

Huayu

HY-600-Pro

4,300,000
So sánh

Giải pháp giám sát

ShineMaster

10,600,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt 30000TL3-SE

53,420,000 34,164,000
So sánh