Sản phẩm bán chạy

Sale!
12,941,000 10,353,000
So sánh
Sale!
85,637,000 68,510,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 20KW – Growatt MID 20KTL3-X

31,591,000 25,273,000
So sánh
Sale!
23,217,000 18,574,000
So sánh
Sale!
13,816,000 11,053,000
So sánh
Sale!
19,031,000 15,225,000
So sánh
Sale!
9,972,000 7,978,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt 15000TL3-S

24,500,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 25KW – Growatt MID 25KTL3-X

36,919,000
So sánh

Huayu

HY-600-Pro

4,300,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt 30000TL3-SE

45,300,000
So sánh
Sale!
17,649,000 12,355,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt MID 30KTL3-X

50,393,000
So sánh
Sale!
95,152,000 76,122,000
So sánh
Sale!
16,623,000 11,637,000
So sánh
Sale!
66,606,000 53,285,000
So sánh
Sale!
62,800,000 50,240,000
So sánh
Sale!
32,859,000 29,573,100
So sánh
Sale!
97,747,000 78,198,000
So sánh
Sale!

Giải pháp giám sát

ShineMaster

10,000,000 8,000,000
So sánh
Sale!
23,460,000 21,114,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt MID 15KTL3-X

28,927,000 23,142,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 40KW – Growatt 40000TL3-NS

52,700,000
So sánh
Sale!
10,752,000 7,527,000
So sánh
Sale!
106,570,000 85,256,000
So sánh
Sale!
110,376,000 88,301,000
So sánh
Sale!

Giải pháp giám sát

ShineWiFi-X

900,000 720,000
So sánh