Sản phẩm bán chạy

Sale!

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Nguồn điện di động Alena P500 500Wh

10,870,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Nguồn điện di động Alena F300 300Wh

8,670,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
10,119,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
43,450,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 20KW – Growatt MID 20KTL3-X

35,834,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
96,849,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
15,676,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
22,200,000 (Sale off!)
So sánh
7,000,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt 15000TL3-S

27,600,000
So sánh
Sale!
110,873,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
20,300,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
30,020,000 (Sale off!)
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Thiết bị bám tải 1 pha Growatt – SPM

1,605,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 25KW – Growatt MID 25KTL3-X

39,140,000
So sánh
Sale!
29,640,000 (Sale off!)
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Thiết bị bám tải 3 pha Growatt – TPM

3,627,000
So sánh
Sale!
26,343,000 (Sale off!)
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt MID 30KTL3-X

53,420,000
So sánh
Sale!
18,620,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
11,830,000 (Sale off!)
So sánh

Giải pháp giám sát

ShineMaster

11,342,000
So sánh

Huayu

HY-600-Pro

4,300,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt 30000TL3-SE

53,420,000
So sánh