Sản phẩm Growatt khuyến mãi

Sale!
12,941,000 10,353,000
So sánh
Sale!
13,816,000 11,053,000
So sánh
Sale!
19,800,000 15,140,000
So sánh
Sale!
19,031,000 15,225,000
So sánh
Sale!
23,217,000 18,574,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt 15000TL3-S

26,034,000 20,828,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 20KW – Growatt MID 20KTL3-X

31,591,000 25,273,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 25KW – Growatt MID 25KTL3-X

36,919,000 29,536,000
So sánh
Sale!
39,300,000 29,980,000
So sánh
Sale!
44,400,000 33,870,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt 30000TL3-SE

50,393,000 40,315,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt MID 30KTL3-X

50,393,000 40,315,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 40KW – Growatt 40000TL3-NS

55,988,000 44,791,000
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 40KW – Growatt MID 40KTL3-X

55,988,000 44,791,000
So sánh
Sale!
61,776,000 49,421,000
So sánh
Sale!
62,800,000 50,240,000
So sánh
Sale!
77,300,000 61,840,000
So sánh
Sale!
85,637,000 68,510,000
So sánh
Sale!
97,747,000 78,198,000
So sánh