Sản phẩm Growatt khuyến mãi

Sale!
10,119,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
15,676,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
22,200,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
26,343,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
29,532,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 20KW – Growatt MID 20KTL3-X

35,834,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
96,849,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
110,873,000 (Sale off!)
So sánh