Sản phẩm quan tâm nhất

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Máy phát điện mặt trời UPS-AK1000-Solar

9,700,000
So sánh
Sale!
10,119,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
22,200,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
70,036,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
32,859,000 (Sale off!)
So sánh
Sale!
133,200,000 (Sale off!)
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 30KW – Growatt 30000TL3-SE

53,420,000
So sánh

Dành cho áp mái thương mại

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt 15000TL3-S

27,600,000
So sánh
Sale!
15,676,000 (Sale off!)
So sánh