Tag Archives: Net-Zero

HỆ SINH THÁI NET-ZERO VÀ VAI TRÒ CỦA NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Net-Zero và vai trò của Năng lượng tái tạo

Net-Zero hay Net-Zero emissions là giảm phát thải CO2 để đạt được sự cân bằng giữa lượng thải vào khí quyển và loại bỏ khỏi khí quyển. Tại hội nghị về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) do Liên Hiệp Quốc tổ chức năm 2021, có 137 quốc gia, đại diện cho 88% […]