Tag Archives: Tiêu chuẩn kỹ thuật

Ứng dụng giao thức IEC 60870- 5- 104 cho giải pháp truyền thông của hệ thống SCADA

Hình 3: Phương thức kết nối SCADA cho các trạm TG, RMU sử dụng giao thức IEC104

Hiện nay, hầu hết hệ thống SCADA trong lưới điện truyền tải ở Việt Nam đều sử dụng giao thức truyền thông IEC60870-5-101. Tuy nhiên, giao thức này có nhiều hạn chế trong việc thiết lập các kênh truyền thông vật lý. Hiện nay, giao thức IEC60870-5-104 đang được sử dụng thay cho giao thức […]

Giao thức IEC-104 và vấn đề bảo mật

Giao thức IEC 60870-5-104 là một giao thức truyền thông sử dụng phổ biến trong ngành điện, ngành sản xuất mà sản phẩm của nó đặc biệt quan trọng trong đời sống, sản xuất, an ninh quốc gia. Về nội dụng bài viết, sau khi giới thiệu cấu trúc và các điểm yếu bảo mật […]