Thiên Lý

THIÊN LÝ


Chức vụ: Chuyên viên Kỹ thuật và Giải pháp
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA – MST 0313490024
Di động: 077 2445 245
Điện thoại: 028 39 26 26 83
Email: thienly@alena-energy.com
Địa chỉ: 2G Nguyễn Thành Ý, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

THIEN LY (Ms)

Title: Technical and Solution Specialist
ALENA ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD – Tax Code 0313490024
Mobi: 077 2445 245
Tel: 028 39 26 26 83
Email: thienly@alena-energy.com
Address: 2G Nguyen Thanh Y Street, Da Kao Ward, District 1, HCM City.