Thiết bị bám tải – Giải pháp giám sát năng lượng Growatt

Giải pháp hoàn hảo cho tất cả các bộ biến tần String:Giám sát sản lượng điện mặt trời sinh ra, điện năng đẩy lưới, điện năng lấy từ lưới, lượng điện cấp cho tải, chi tiết tiêu thụ

Đồng hồ đo cho dòng S và MTL-S

Thêm một đồng hồ giúp ta có thể giới hạn đẩy điện ngược lên lưới (bám tải)

Inverter 1 pha + 1-phase meter (0.75-3K-S, 2.5-5.5KMTL-S )

Thiết bị bám tải - Giải pháp giám sát năng lượng Growatt

Đồng hồ đo cho dòng TL3-S

Thêm một đồng hồ giúp ta có thể giới hạn đẩy điện ngược lên lưới (bám tải)

Inverter 3 pha + 3-phase meter (3-40K TL3-S)

Thiết bị bám tải - Giải pháp giám sát năng lượng Growatt Đồng hồ đo cho dòng MAX

ồng hồ đo cho dòng MAX

Thêm một đồng hồ với 3CT giúp ta có thể giới hạn đẩy điện ngược lên lưới (bám tải)

MAX inverter + 3-phase meter + 3 CTs

Thiết bị bám tải - Giải pháp giám sát năng lượng Growatt

Thông tin các Meter

Thiết bị bám tải - Giải pháp giám sát năng lượng Growatt

Cách thiết lập và thay đổi công suất giới hạn

Điều chỉnh bám tải trên màn hình LCD của inverter

ShineServer/OSS: Monitoried online và ShinePhone/RS232-WiFi/USB-WiFi

Điều chỉnh bám tải trên màn hình LCD của inverter

Điều chỉnh bám tải trên màn hình LCD của inverter

Nhà máy điện NLMT

Hạn chế đẩy lưới và giám sát tự tiêu thụ của tải

Nhà máy điện NLMT Hạn chế đẩy lưới và giám sát tự tiêu thụ của tải

Thiết lập bám tải

Cài đặt chức năng giới hạn xuất điện và chức năng dự phòng

Thiết bị bám tải - Giải pháp giám sát năng lượng Growatt

Kiểm soát công suất phản kháng

Kiểm soát động của PF của bộ biến tần trong hệ thống, đang được phát triển

Thiết bị bám tải - Giải pháp giám sát năng lượng Growatt

Cách lựa chọn cho phù hợp

1. Công suất của nhà máy điện NLMT và tải tiêu thụ của hệ thống như thế nào
2. Dòng điện tối đa của CB hay công tắc như thế nào
3. Chọn theo dòng điện tối đa. Công suất hiện tại của nhà máy điện NLMT

Thiết bị bám tải - Giải pháp giám sát năng lượng Growatt

Giải pháp giám sát năng lượng

ShineLink+Meter+Raillog
Máy đo với truyền thông RF
Dễ dàng cài đặt
Hiển thị thông tin năng lượng trên
Cổng thông tin Growatt
Model: S, MTL-S, TL3-S

Giám sát sản lượng điện mặt trời sinh ra, điện năng đẩy lưới, điện năng lấy từ lưới, lượng điện cấp cho tải, chi tiết tiêu thụ.

Thiết bị bám tải - Giải pháp giám sát năng lượng Growatt

Giải pháp cho dòng X

Inverter TL-X, XH, TL3-X và MAX, khi chỉ kết nối đồng hồ đo, nếu giám sát biến tần trực tuyến, hệ thống có thể hiển thị mức tự tiêu thụ trên nền tảng giám sát.
Đối với TL-X, Đồng hồ hoặc CT cả hai tùy chọn
Có thể cài đặt bằng nút Touch và LCD

Thiết bị bám tải - Giải pháp giám sát năng lượng Growatt

2 thoughts on “Thiết bị bám tải – Giải pháp giám sát năng lượng Growatt

  1. Nguyễn Thành says:

    Mình đang lắp 1 growatt 5kw min 5000tl-x, vào cài đặt export limitation thì yêu cầu nhập password, cho hỏi password là gì vậy ạ?

Để lại 1 bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *