Thông tư, Văn bản EVN về Điện mặt trời

Từ cuối tháng 5/2019, EVN đã tổ chức ký hợp đồng mua Điện mặt trời với các hộ dân. Như vậy, lâu nay người dân phải trả tiền điện hằng tháng thì nay được công ty điện lực trả lại tiền.

Gần đây, Điện mặt trời đang rất được rất nhiều độc giả quan tâm. Alena Energy Blog tổng hợp, chia sẻ Thông tư, văn bản của EVN Điện mặt trời.

Thông tư, Văn bản EVN về Điện mặt trời

  • Thông tư số 05/2019/TT-BCT: về việc phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời: Tải file tại đây
  • Tờ trình số 10170-TTr-BCT: Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Tải file tại đây
  • Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg: cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam: Tải file tại đây
  • Thông tư 16/2017/TT-BCT: về việc phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời Tải file tại đây
  • Văn bản 1532/EVN-KD: về việc thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Tải file tại đây
  • Giấy đề nghị bán điện: Tải file tại đây
  • Biên bản thỏa thuận: Tải file tại đây

Để lại 1 bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *