Nguyễn Thành Trí

Nguyễn Thành Trí


Chức vụ: Trưởng phòng Thiết kế
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA – MST 0313490024
Di động: 0968 425 297
Điện thoại: 028 39 26 26 83
Email: tri.nguyen@alena-energy.com
Địa chỉ: 2G Nguyễn Thành Ý, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Tri Nguyen (Mr)

Title: Design Manager
ALENA ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD – Tax Code 0313490024
Mobi: 0968 425 297
Tel: 028 39 26 26 83
Email: tri.nguyen@alena-energy.com
Address: 2G Nguyen Thanh Y Street, Da Kao Ward, District 1, HCM City.