Vân Đặng

VÂN ĐẶNG


Chức vụ: KẾ TOÁN TRƯỞNG
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA – MST 0313490024
Di động: 0946 161 809
Điện thoại: 028 39 26 26 83
Email: van279@alena-energy.com
Địa chỉ: 2G Nguyễn Thành Ý, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Van Dang (Ms)

Title: Chief Accountant
ALENA ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD – Tax Code 0313490024
Mobi: 0946 161 809
Tel: 028 39 26 26 83
Email: van279@alena-energy.com
Address: 2G Nguyen Thanh Y Street, Da Kao Ward, District 1, HCM City.