Blog

Đăng nhập

2019

Related Video: The Emmett Till Murder
DATE 18/07/2018

SỨ MỆNH CỦA ALENA Ở HIỆN TẠI VÀ TRONG TƯƠNG LAI

Ngày nay, trước nguy cơ cạn kiệt nguồn nguyên liệu hoá thạch, chi phí sản xuất điện năng tại các quốc gia ngày càng tăng cao dẫn đến chi phí tiền điện của mỗi hộ gia đình cũng tăng cao tương ứng. Trong những năm gần đây, điện năng lượng mặt trời (NLMT) đã nổi lên như một giải pháp ưu việt không chỉ cung cấp một nguồn điện năng xanh có lợi cho môi trường mà còn giúp tiết kiệm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng (từ 30 – 80%)

Xem thêm Bình luận(1)

2018

Related Video: The Emmett Till Murder
NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2018

SỨ MỆNH CỦA ALENA Ở HIỆN TẠI VÀ TRONG TƯƠNG LAI

SỨ MỆNH CỦA ALENA Ở HIỆN TẠI VÀ TRONG TƯƠNG LAI

Ngày nay, trước nguy cơ cạn kiệt nguồn nguyên liệu hoá thạch, chi phí sản xuất điện năng tại các quốc gia ngày càng tăng cao dẫn đến chi phí tiền điện của mỗi hộ gia đình cũng tăng cao tương ứng. Trong những năm gần đây, điện năng lượng mặt trời (NLMT) đã nổi lên như một giải pháp ưu việt không chỉ cung cấp một nguồn điện năng xanh có lợi cho môi trường mà còn giúp tiết kiệm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng (từ 30 – 80%)

Xem thêm Bình luận(1)
Related Video: The Emmett Till Murder
DATE 18/07/2018

This is Demo Text This is Demo Text

Fourteen-year-old African-American Emmett Till is brutally murdered after reportedly flirting with a white woman while visiting relatives in Mississippi. For the first time, both black and white reporters cover the trial epitomizing "one of the most shocking and enduring stories of the twentieth century." The white defendants, Roy Bryant and J.W. Milam, are acquitted by an all-white jury in only 67 minutes; later they describe in full detail to Look magazine (which paid them $4,000) how they killed Till. His mother insists on an open casket funeral, and the powerful image of his mutilated body sparks a strong reaction across the country and the world.

Xem thêm Bình luận(1)