TRƯƠNG VŨ LINH


Chức vụ: Nhân viên Phát Triển Website
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA – MST 0313490024
Di động: 083 8567 445
Điện thoại: 028 39 26 26 83
Email: linhvt@alena-energy.com
Địa chỉ: 2G Nguyễn Thành Ý, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

LINH TRUONG (Mr)


Title: Developer Web
ALENA ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD – Tax Code 0313490024
Mobi: 083 8567 445
Tel: 028 39 26 26 83
Email: linhvt@alena-energy.com
Address: 2G Nguyen Thanh Y Street, Da Kao Ward, District 1, HCM City.